Music Academy Telč

foto

 

Mezinárodní mistrovské kurzy pro mladé hudebníky propojující českou a francouzskou kulturu koncerty.
Pořádá Česko-francouzská akademie, o.p.s., ve dnech 8. - 16. července 2024.

Program:
8.7.Slavnostní zahájení akademie
19:00 Slavnostní zahájení se studenty akademie na nádvoří Univerzitního centra v Telči

9.7.Celodenní výuka
9:00 – 12:00, 14:00 – 18:00 hodin

10.7.Celodenní výuka
9:00 – 12:00, 14:00 – 18:00 hodin
19:00 Večerní přednáška „Jak zvládnout trému“
20:00 Večerní přednáška „Jak zvládnout trému“ pro zahraniční studenty

11.7. Venkovní koncert na nádvoří UC v Telči
19:30 Venkovní méně formální koncert účastníků na nádvoří Univerzitního centra v Telči

12.7. Slavnostní koncert lektorů akademie 
19:00 slavnostní koncert lektorů ve velkém sále Panského dvora v Telči. Po skončení koncertu slavnostní raut v areálu Univerzitního centra.

13.7. Koncert účastníků na Zámku Uherčice
19:00 Koncert ve spolupráci s Jihomoravským krajem

14.7.Za památkami UNESCO Kraje Vysočina
19:00 Večerní koncert vybraných účastníků v Muzeu Vysočiny v Třebíči. Komorní soubory i sólová vystoupení.

15.7.Odpolední workshop „Jóga pro muzikanty“
14 – 17:00 odpolední workshop na posílení svalstva zatěžovaného při hře na hudební nástroj v Národním památkovém ústavu v Telči

16.7. Závěrečný koncert nejlepších účastníků akademie v rámci Regionu Renesance
17:00 Večerní koncert studentů v opatství v Nové říši v rámci putování po historických místech regionu. 
20:00 Závěrečné rozloučení profesorů a studentů v Univerzitním centru

17.7. Odjezd 8:00 autobusem z Telče do Prahy

Music Academy Telč (dříve Francouzsko-česká hudební akademie v Telči) byla v roce 1995 založena jako ojedinělý hudební evropský projekt propojující českou a francouzskou kulturu. Zakladatelem projektu je Město Telč, Francouzské velvyslanectví a Francouzský institut v Praze. Od roku 2004 pořádá akademii obecně prospěšná společnost Česko-francouzská akademie Telč, kterou jako jediný zakladatel v roce 2003 založilo Město Telč.
Akademie nabízí studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol z Čech, Francie, Slovenska a dalších zemí mezinárodní mistrovské kurzy, které vedou vynikající evropští hudebníci. Od svých počátků akademie koncepčně vychází z propojení evropské tradice francouzské dechové a slovanské smyčcové školy.
Music Academy Telč se každoročně účastní více než padesát studentů z mnoha evropských i mimoevropských zemí, kteří v průběhu kurzů vystupují společně se svými pedagogy na koncertech v sále Panského dvora a Národního památkového ústavu v Telči a dalších sálech v Telči a okolí. Výuka hry na nástroje se zaměřuje na maximální rozvoj sólové hry jednotlivých účastníků, stejně tak i na výuku komorní hudby (smyčcové a dechové soubory). Celková koncepce akademie ale vede k umělecké všestrannosti – rozvíjení komorní hry i orchestrální praxi.
 
 

Konání akce
Místo
Kde

Telč