Rašeliniště pod Javořicí
Bohatství pod zemí

Rašeliniště

Rašeliniště (také blata nebo slatě) jsou místa vzniku, výskytu či těžby rašeliny. Jde o bažinný ekosystém, který je trvale zamokřen podpovrchovou nebo srážkovou vodou, se značnou produkcí rostlinné biomasy.

Biomasa se v důsledku zamokření a nepříznivých podmínek pro dekompository nedostatečně rozkládá. V rašeliništi dochází k hromadění rostlinné organické hmoty. Odumřelé části rostlinného společenstva se shromažďují a ve spodních vrstvách a za nepřístupu vzduchu se přetvářejí na rašelinu.

Více o rašeliništích

Běžte se podívat

Kraj pod Javořicí, Horní Mrzatec, rybník vhodný ke koupání
výjimečně čistá voda ke koupání
rybník Zhejral je plný chráněných rostlin, Kraj pod Javořicí
národní památka s 500 motýly
Velký pařezitý rybník je ideální místo ke koupání u Telče, pohled na rybník při západu slunce
koupání v přírodní rezervaci
Rašeliniště Bažantka
zachráněná přírodní rezervace
Přírodní rezervace V Lisovech
svahové a údolní rašeliniště
Rašeliniště Kaliště
rašeliniště lučního typu
Malý pařezitý rybník - ráj botaniků
koupání v botanickém ráji