Rašeliniště pod Javořicí
Rašeliniště

Rašelina: bohatství ukryté pod povrchem

Klíč do minulosti, zdroj budoucí energie, domov pro vzácné druhy rostlin i živočichů, ale i obdivuhodný pomocník do zahrad a při regulaci vody v krajině.
EU flag

Bohatství, které skrývá rašelina je často neviditelné. Jak co do svých schopností tak svého výskytu v terénu.

My tě ale zavedeme tam, kde pochopíš unikátnost i ohroženost tohoto bohatství, které si často vůbec neuvědomujeme. Vydej se s námi pod povrch toho, co znamená rašelina.

Tento portál byl z části spolufinancován z projektu ATCZ 214: Zážitek z rašeliniště. Projekt byl realizován 01.01.2020 – 31. 12. 2022 a v okolí Telče byly v mj. realizovány:

  • Informační a výstavní centrum na Starém městě v Telči, kde je instalována expozice přírodního bohatství rašelinišť a mokřadů. 
  • Vytvořili jsme přírodní naučné stezky pro pěší a cykloturisty Telč - Řásná. Stezka jevedena kolem několika mokřadů a rašelinišť. Podél celé stezky je umístěna doprovodná infrastruktura. U Velkopařezitého rybníka, vzniklo odpočinkové místo s dětskými herními prvky.
  • Informační tabule - na deseti vybraných mokřadech budou umístěny tabule s informacemi o rašeliništích a mokřadech.

Unikátní přírodní dědictví

Zavedeme tě k pokladům Geoparku Vysočina, mezi které patří právě rašeliniště. Pozoruhodné mokřady jsou nesmírně cennou částí přírodního dědictví, které je domovem nespočtu živočichů i rostlin. Rašeliniště nejsou výjimečná jen pro ochranu přírody. Mají význam i z historického pohledu, a navíc přirozeně udržují vodu v krajině. 

Co jsou rašeliniště?

Trvale podmáčená území charakteristická pomalým rozkladem organické hmoty a jejím hromaděním v podobě rašeliny. Představují vysoce specifická stanoviště, na nichž - vlivem nadbytku vody, nedostatku živin a nízké dostupnosti kyslíku - vznikla jedinečná společenstva organismů s velkým podílem vzácných, ohrožených a chráněných druhů. Rašeliniště navíc fungují jako obrovské zásobárny vody. Díky své schopnosti nasát vodu jako houba na mytí nádobí zmenšují riziko povodní. Tam, kde je v přírodě dostatek vody je i chladnější a vlhčí vzduch - je darem pro celou naši planetu. 

Výskyt v Kraji pod Javořicí

Většina rašelinišť v Geoparku je pod ochranou maloplošných chráněných území. Jsou to především národní přírodní památka a evropsky významná lokalita Zhejral, přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště, přírodní rezervace a evropsky významná lokalita V Lisovech, přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Doupský a Bažantka. A především nejznámější přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník s patrně největší mocností rašeliny v oblasti Jihlavských vrchů. I mimo chráněná území najdeme v hospodářské krajině ostrůvky rašeliništních biotopů, které jsou důležité pro druhy vázané na tento typ prostředí.

Nejstarší kronika světa

Rašeliniště je jako kronika - jsou v ní totiž zakonzervované informace o podnebí, rostlinách i vegetaci, která tu rostla před tisíci lety. Akumuluje více CO2 než jakýkoliv jiný ekosystém na světě a pozitivně tak ovlivňuje globální klima. Rašeliniště často poskytují útočiště druhům, které se zde v malých populacích dochovaly až z období doby ledové, tzv. glaciální relikty (glaciální = v souvislost s ledovcem; relikt je druh, který z původně velké oblasti v minulosti zůstal do dnešní doby jen na malém území. Zjednodušeně řečeno - odkaz na dobu ledovou).

Konzervace a stabilita krajiny

Ve vrstvách rašeliny jsou dlouhodobě „konzervována“ pylová zrna a zbytky rostlinných a živočišných těl. Jsou tedy jakýmisi přírodními archivy, které nesou cenné informace o vývoji krajiny v dávné minulosti. Rašeliniště ale také významně přispívají k udržování ekologické stability v krajině, jelikož zadržují velké množství vody. V nenarušeném stavu vážou velké množství uhlíku a odčerpávají oxid uhličitý z atmosféry, čímž přispívají ke zpomalování současných klimatických změn. Objev to, co jiní nehledají Vydej se s námi do míst, která jinde nenajdeš. Jejich atmosféra tě vtáhne do minulosti, do vnitřního klidu i do nečekaného úžasu. Užij si jedinečnost rašelinišť v Kraji pod Javořicí. Máme pro tebe osobní tipy na konkrétní rašeliništní místa i na výlety k nim.

Rubener Teich

Rakouský rekordman
S rozlohou 124 hektarů je Tannermoor největším zachovalým vrchovištěm v Rakousku. Také na něm probíhá nejrozsáhlejší rakouský projekt obnovy. Je zde doložená mocnost rašeliny 7,5 metru a stáří rašeliniště se odhaduje na 10.000 let. Tento mimořádně citlivý ekosystém, který je od roku 1983 chráněným územím, představuje stezka Tannertrail.  

Objev to, co jiní nehledají

Vydej se s námi do míst, která jinde nenajdeš. Užij si jedinečnost rašelinišť v Kraji pod Javořicí.

Rašelinný komplex u Doupěte

Většina rozsáhlých rašeliništních komplexů na Vysočině byla v minulosti poškozena těžbou rašeliny a v druhé polovině 20. století zničena melioracemi. Příkladem je okolí obce Doupě. To představovalo jeden z nejvýznamnějších a největších rašelinných komplexů ve středních polohách celé České republiky (mimo pohraniční horské oblasti). Tak tomu bylo ještě do doby před odvodněním na konci 70. let 20. století. Nastala těžká rána pro tamní ekosystém, protože přírodní krásy luk byly totiž silně vázány na vysokou hladinu podzemní vody v okolí potoka za rybníkem Doupský. Díky razantnímu projektu s cílem obnovy dostala lokalita novou šanci. Dnes na kosených mokřadech znovu uvidíte vzácné rostliny.

Chci vědět víc o Doupském rybníku.

Ráj motýlů na rašeliništi Zhejral

Domov až pět seti druhů motýlů, které jinde nenajdete. Řada z nich závislých na rašeliništích, podmáčených loukách a bažinách. Bohatství motýlů odráží množství vzácných ekosystémů, které z okolní krajiny vlivem činnosti člověka často zmizely. Jsou to mokřadní ekosystémy ostřic, rákosin, slatinných a přechodných rašelinišť, pastvin, luk, vzácných smilkových trávníků a nížinných a horských vřesovišť.

Chci vědět víc o rašeliništi Zhejral.

Rašeliništní koupání v Pařezáku a Mrzatci

Voda je křišťálová a přesto má mírně narezlou barvu. Je to důsledkem toho, že se v ní rozkládají zbytky rostlin z bohatých pobřežních porostů a pozvolna zde vzniká rašelina. Díky horské čisté vodě se v rybníce nedaří řasám. Mezi rašeliništi vyniká Velký pařezitý rybník i méně známé nádherné prostředí Horního Mrzatce široko daleko svým vyhlášeným koupáním.

Chci vědět víc o Velkém pařezitém rybníku a Horním Mrzatci.

Prozkoumejte Top rašeliniště

Velký pařezitý rybník je ideální místo ke koupání u Telče, pohled na rybník při západu slunce
koupání v přírodní rezervaci
rybník Zhejral je plný chráněných rostlin, Kraj pod Javořicí
národní památka s 500 motýly
Malý pařezitý rybník - ráj botaniků
koupání v botanickém ráji

Cyklovýlety kolem rašelinišť