Doupský rybník a rašeliniště Bažantka

Rašeliniště Bažantka

Poblíž obce Doupě a jen 2,5 kilometru od hradu Roštejn leží přírodní rezervace Doupský rybník a Bažantka. Jde o pozůstatek zaniklého světa dolních a přechodových rašelinišť a mokřadní fauny podhorských rybníků, kterých dnes zbývá pomálu. Svůj domov zde má mnoho ohrožených druhů rostlin a živočichů

Zaniklý ráj rašeliny

Okolí obce Doupě představovalo jeden z nejvýznamnějších a největších rašelinných komplexů ve středních polohách celé České republiky (mimo pohraniční horské oblasti). V okolí se nacházela řada významných reliktů doby ledové. Tak tomu bylo ještě do doby před odvodněním na konci 70. let 20. století.

Konec fauny a flóry?

Člověk svojí činností poškodil ekosystém –⁠ nejhorším zásahem bylo odvodnění v okolí rybníků. Přírodní krásy luk byly totiž vázané na vysokou hladinu podzemní vody v okolí potoka za rybníkem Doupský.

Záchranný projekt

Ještě před 10 lety se zdálo, že poslední zbytky významné fauny a flóry míří k zániku. Díky razantnímu projektu s cílem obnovy dostala lokalita novou šanci. Dnes na kosených mokřadech znovu uvidíte, dokonce v bohatých porostech, zmíněnou ostřici mokřadní i ostřici plstnatoplodou.

Bohatě v rezervaci kvete i ohrožená vachta trojlistá, ptačinec bahenní nebo symbol rašelinné vegetace Českomoravské vrchoviny a jižních Čech – zábělník bahenní. Původní slávu místu už nevrátíme, ale dokázali jsme zachránit to, co zde zůstalo jako připomínka dob minulých.

Květy na podhorských lukách

Kromě rašelinných luk a močálů narazíte i na společenstva krátkostébelných podhorských luk. Tato společenstva se vážou na zemědělsky málo využívaná místa. Z nejnápadnějších druhů rostlin uvidíte např. všivec lesní či hadí mord nízký.
 

Mapa

GPS
49.2346583N, 15.4263292E
Rašeliniště – dar přírody

Rašeliniště – dar přírody

Rašeliniště fungují jako obrovské zásobárny vody. Díky své schopnosti nasát vodu jako houba na mytí nádobí zmenšují riziko povodní. Tam, kde je v přírodě dostatek vody je i chladnější a vlhčí vzduch – je to dar pro zvířata i nás lidi. Jsou důležitá i pro celou planetu.

Další rašeliniště

Velký pařezitý rybník je ideální místo ke koupání u Telče, pohled na rybník při západu slunce
koupání v přírodní rezervaci
rybník Zhejral je plný chráněných rostlin, Kraj pod Javořicí
národní památka s 500 motýly
Kraj pod Javořicí, Horní Mrzatec, rybník vhodný ke koupání
výjimečně čistá voda ke koupání