O destinaci

pohled na město

Kraj pod Javořicí je projektem pro spolupráci všech aktérů cestovního ruchu v regionu Telčska, Třešťska a Počátečska, jejímž cílem je vytvoření Turistické destinace Kraj pod Javořicí jako turisticky atraktivní oblasti.

Turistická destinace Kraj pod Javořicí je aktuálně vymezena jako území přináležející pod správu obcí s rozšířenou působností a Mikroregionu, které se rovněž staly zakladateli – Telč, Třešť, Počátky. Území na Jih od krajského města jehož součástí je nejvyšší vrchol Vysočiny, Javořice o rozloze cca 592 km2 se společnými geografickými, historickými rysy a kulturními tradicemi. 

Úloha destinační společnosti

1. Marketing

  • propagace regionu, jeho příležitostí a nabídek
  • garance kvality poskytovaných služeb v regionu
  • zastupování regionu před nadregionálními a národními subjekty

2. Koordinace

  • propojování informací a zdrojů
  • rozvoj spolupráce mezi zapojenými subjekty a zapojování nových
  • organizace a tvorba turistické nabídky v regionu

3. Podpora

  • certifikační podpora kvality poskytovaných služeb v regionu
  • podpora projektů připravovaných a realizovaných v regionu
  • aktivní prodej produktů cestovního ruchu

Mapa destinační společnosti