Vize a Mise

Vize a Mise

Mise 
    
Našim cílem je do tří let vybudovat v destinaci Kraj pod Javořicí organizaci, která bude efektivně spravovat turistický ruch a bude vynikat kvalitními službami jak pro návštěvníky, tak pro partnery v turismu. 
    
Našim úkolem je posílit pozici destinace na trhu, zlepšit její správu a využívat efektivní marketingové strategie pro její propagaci.
    
Důležitým cílem organizace je pracovat s overtourismem v exponovaných měsících a rozložit návštěvnost regionu do celého roku.


Vize

Kraj pod Javořicí se prezentuje jako moderní a přátelská destinace s  důrazem na ekologický přístup k turistice.

Pracuje s místními podniky a společenstvími na vytváření vzájemně výhodných partnerství. 

Zaměřuje se na rozvoj regionu a efektivní správu cílů, zlepšuje konkurenceschopnost a propagaci destinace. 

Cílem je podpořit místní ekonomiku, zvýšit počet návštěvníků a prodloužit dobu jejich pobytu zejména mimo sezónu.