Rašeliniště Zhejral

rybník Zhejral je plný chráněných rostlin, Kraj pod Javořicí

V krásné přírodě pod Javořicí u rybníků Zhejral a Krahov bují chráněné mokřadní a vodní ekosystémy. V úžasně zachovaném rašeliništi a menším rybníku spatříte neuvěřitelné množství chráněných rostlin a živočichů. Jenom motýlů se tu prohání přes 500 druhů.

Krajinu poznáte na naučné stezce

Národní památka Zhejral chrání celek rybníku, rašeliniště a rašelinné louky o rozloze 147 hektarů (asi jako 30 Václavských náměstí). Projděte se po chráněném územím po naučné stezce: Poznej kraj pod Javořicí.

Motýlí ráj

V posledních letech bylo entomologickým výzkumem zjištěno 500 druhů motýlů. Jsou zde druhy závislé na rašeliništích, podmáčených loukách a bažinách, které jinde neuvidíte. Mějte proto při procházce oči otevřené a buďte ke zdejší přírodě ohleduplní.

Poslední vzácné ekosystémy 

Mokřadní ekosystémy rákosin, ostřic, slatinných a přechodných rašelinišť, louky, pastviny, nížinná a horská vřesoviště a vzácné smilkové trávníky z okolní krajiny vlivem člověka často zmizely a právě v této unikátní památce přežívají poslední zbytky.

Botanická výstava v okolí rybníka Zhejral

V okolí rybníka jsou bujné porosty zevaru vzpřímeného a přesličky poříční. Na jeho břehu najdete masožravou rosnatku okrouhlolistou a toliji bahenní, na hrázi zase zimolez černý či dřípatku horskou. Dále od rybníka se nacházejí pcháčové a ostřicové louky, na kterých roste například bazanovec kytkokvětý, vachta trojlistá či prstnatec májový.

Ráj pro obojživelníky

Rybník Zhejral a jeho břehy jsou domovem mnoha druhů obojživelníků –⁠ potkáte zde skokana ostronosého, rosničku zelenou, ropuchu obecnou nebo čolka horského. Z dalších živočichů zde najdete chráněného mravence rašelinného či plže vrkoče rašelinného.

Ptačí sonáty i netypičtí savci

Zaposlouchat se můžete do hlasů ptáků typických pro rašelinné louky a mokřady - bramborníčka hnědého, lindušku luční, rákosníka obecného, potápky malé a řady dalších. Narazíte tu i na zajímavé savce, jako je hraboš mokřadní, plšík lískový, netopýr severní či vydra říční.

Zajímavý tip na místního umělce

Na naučné stezce najdete směrovky na malé občerstvení a také na místní tradici: přímo v srdci přírody najdete Dílnu uměleckého kováře Alfreda Habermanna, kde nyní působí jeho syn David. Jde už o třetí generaci z místní slavné kovářské rodiny, která vytváří umělecká díla ručního kování.

Mapa

GPS
49.2196453N, 15.3147664E
Rašeliniště – dar přírody

Rašeliniště – dar přírody

Rašeliniště fungují jako obrovské zásobárny vody. Díky své schopnosti nasát vodu jako houba na mytí nádobí zmenšují riziko povodní. Tam, kde je v přírodě dostatek vody je i chladnější a vlhčí vzduch – je to dar pro zvířata i nás lidi. Jsou důležitá i pro celou planetu.

Další rašeliniště

Kraj pod Javořicí, Horní Mrzatec, rybník vhodný ke koupání
výjimečně čistá voda ke koupání
Velký pařezitý rybník je ideální místo ke koupání u Telče, pohled na rybník při západu slunce
koupání v přírodní rezervaci
Rašeliniště Kaliště
rašeliniště lučního typu