Magická zákoutí Starého Města

Náměstí Zachariáše z Hradce střeží tři věže
Vzdálenost
3 km
Čas jízdy/chůze
1.00 h
Převýšení
50 m

První zastávka návštěvníků v Telči je vždy renesanční náměstí a zámek. Není se čemu divit, ovšem proč zůstávat jenom u nich...

Zveme vás na procházku, během které nahlédnete do nejstarších zákoutí Telče. Nechte se pohltit atmosféru Starého Města, místa opředeného záhadnými pověstmi, na kterých visí nemálo pravdy.

Procházka Telče

 1.

Tři věže střeží náměstí Zachariáše z Hradce

Z náměstí Zachariáše z Hradce vzhlédněte vzhůru. Střeží ho 3 věževěž sv. Jakuba, věž kostela Jména Ježíš a na opačné straně pozdně románská věž svatého Ducha. Poznáte ji snadno – jako jediná je kamenná. Zamiřte přímo k ní. Po cestě si můžete vzít do ruky kávu - například z Bistro Café Friends - a pak už projdete Horní bránou, která pod věží svatého Ducha uzavírá centrální část města.

 2.

Nejhezčí výhled najdete na hrázi

Pokračujte po kamenném chodníku dál podchodem domu v zatáčce u silnice. Chodník vás přenese na hráz Ulického rybníka se sochou svatého Jana Nepomuckého.

Jde o jedno z nejfotogeničtějších míst v Telči. U kruhového objezdu přejděte silnici a vraťte se zpátky k zatáčce a zabočte doprava dolů, kde sejdete po kamenné cestě až k hrázi Staroměstského rybníku.

 3.

Němí průvodci z baroka

Sochy se od této chvíle stávají vašimi němými průvodci. Povedou vás podél největšího ze tří městských rybníků cestou, které se říká Na Dlážkách. Mezi barokními sochami narazíte na archanděla Michaela, sv. Máří Magdalenu, sv. Jana Křtitele a další.

Úzká vydlážděná cestička vás dovede až na malé náměstí před kostelem Matky Boží se Staroměstským hřbitovem a žulovým sloupem. Historie kostela se váže k počátku 11. století, kdy jej vystavěl moravský markrabě Ota II. V kostele se údajně nacházel zázračný mariánský obraz, u kterého se prý později modlil i Přemysl Otakar I.

 4.

Kolem mlýna k hřbitovu

Od kostela se vydejte dál ulicí Špitální, která vás povede mezi domy až do chvíle, kdy opět narazíte na vodní hladinu. V ten okamžik vstupujete na hráz Staroměstského rybníka, pod kterou stojí bývalý parní mlýn.

Silnička vás vyvede serpentinou až k malému židovskému hřbitovu v kopečku nad železničním přejezdem. Během léta slouží místnímu kulturnímu spolku Oblast, který doslova rozdýchá tamní márnici za pomoci nadějných umělců a fotografů ze všech koutů Česka. Nezapomeňte nahlédnout do tohoto kontroverzního výstavního prostoru. Vstupné je dobrovolné.

 5.

Přes lesopark k rozhledně

Od brány hřbitova vystoupejte ještě o něco výš do lesoparku Oslednice. Kdysi zde bývalo městské popraviště, kam šli odsouzení na svoji poslední cestu.

Lesoparkem se dostanete k silnici, kterou s obezřetností přejděte a nad hlavami uvidíte stejnojmennou rozhlednu. Jak lépe než z výšky si užít pohled na město a krajinu.

 6.

Rozhledna Oslednice

Vysočina z výšky, to je teprve krása. Lesy, luky, historické hrady – Roštejn a jeho sedmiboká věž, zámky a uprostřed toho půvabná Telč a její architektura. Vyšplhejte na rozhlednu na Oslednicích a uvidíte kraj kameníků. Z centra Telče jste tu pěšky za 40 minut.

Rozhledna Oslednice
 7.

Cesta zpět

Po sestupu z vyhlídky se vraťte zpátky kolem židovského hřbitova a těsně před parním mlýnem se u sochy svatého Jana Nepomuckého vydejte po druhé straně Staroměstského rybníka zpět do centra. Druhou možností je vrátit se tou samou cestou zpět a ještě jednou si užít barokní sochy, tiché prostředníky mezi minulostí a současností.

Další výlety pro vás

27 km
2.50 h
400 m
22 km
2.00 h
367 m