Memoranda

Memoranda

Setkání s partnery z různých typů organizací s cílem navázání spolupráce za účelem podpory cestovního ruchu a propojení důležitých subjektů.

  • Prosinec 2023

Pracovní setkání na zasedání Mikroregionu Telčsko za účelem navázání bližší spolupráce se všemi obcemi, představení aktivit na rok 2024 a vyhodnocení stávajícího stavu. 

  • Březen  2023

17. mezinárodní konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU ve spolupráci s VŠPJ Jihlava