Spolupráce s DMO

Spolupráce s DMO

Pravidelná setkávání a průběžná komunikace s krajskou centrálou cestovního ruchu Vysočina Tourism spolu s oblastními DMO Kraje Vysočina

  • Duben 2024

Ve středu 10. dubna jsme měli příležitost setkat se s kolegy z oblastních destinací Vysočiny a zástupci krajské centrály cestovního ruchu Vysočina Tourism.

Naším cílem bylo projednat plány pro nadcházející letní sezónu a koordinovat naše aktivity. Diskutovali jsme o plánovaných press tripech a fam tripech, kontaktních kampaních, plánovaných exkurzích a využití influencerů. Bylo to skvělé setkání, během kterého jsme si stanovili další kroky a pravidla spolupráce.

  • Únor 2024

Setkání s krajskou centrálou proběhlo v koncem února a bylo zaměřené na nastavení podpory ze strany krajské centrály oblastních destinačních společností. Jediným bodem bylo vyhodnocení smluv o spolupráce a smlouvy o nákupu služeb za rok 2023 a nastavení podmínek smlouvy o nákupu služeb na rok 2024.

  • Leden 2024

Fórum cestovního ruchu na Vysočině 2024 v resortu Svatá Kateřina bylo vynikající příležitost nejen pro setkání s kolegy z našeho odvětví, ale také pro prohloubení stávajících vztahů s partnery a krajskou centrálou Vysočina Tourism. Diskuze byla inspirující a plná podnětů. Vyměňovali jsme si názory, sdíleli zkušenosti a hledali nové cesty pro rozvoj cestovního ruchu.

  • Říjen 2023

Terénní pracovní setkání s partnery v destinaci Kraj pod Javořicí proběhlo společně s pracovníky krajské destinační společnosti, manažerem oblastní destinační společnosti a pracovníky turistických informačních center.  Exkurze proběhla 3. října

  • Září 2023

Setkání destinačních společností Kraje Vysočina proběhlo dne 5.9.2023 v Jihlavě. V rámci setkání se projednala tato témata: Představení nového týmu Vysočina Tourism, průběžné hodnocení smlouvy o nákupu služeb, představení MRK plánu VT, přehled plánovaných školení a exkurzí, veletrhy a kampaně, nové brožury VT, UNESCO produkt, Židovství na Vysočině, informace ohledně spolupráce s Tchaj-Wanem

  • Červenec 2023

Další setkání manažerů destinačních společností Kraje Vysočina se uskutečnilo v Jihlavě 24. 7. 2023 s následujícím programem: SmartGuide, MICE, Veletrhy, Školení, Certifikace DMO, Magazín Vysočina, Svatby na Vysočině 2024, Na vlastní nohy Vysočinou 2024, Baby friendly, Senioři na Vysočině, Kampaně VT, Personální změny,   Podzimní kampaň, Press tripy: témata pro rok 2024, Exkurze

  • Květen 2023

Další setkání manažerů destinačních společností Kraje Vysočina probíhalo v Třebíči 4. 5. 2023 s následujícím programem: Témata CZT 2024 – 2025 a spolupráce se ZZ CZT, MRK všech DMO, Domácí a zahraniční veletrhy, Smlouva o nákupu geolokačních dat od mobilního operátora, Plán focení, Smlouvy DMO

  • Leden 2023

Setkání oblastních DMO, probírala se následující témata: Informace o aktivitách DMO, Společné exkurze, Společné kontaktní kampaně, Sběr dat, Kudy z Nudy, UNESCO produkt, Influenceři, Spolupráce sociální sítě, Novinky CZT