Spolupráce TIC

Spolupráce TIC

Pravidelné setkávání s pracovníky TIC na území destinace (3x do roka)

  • Říjen 2023

Terénní pracovní setkání s partnery v destinaci Kraj pod Javořicí proběhlo společně s pracovníky krajské destinační společnosti, manažerem oblastní destinační společnosti a pracovníky turistických informačních center.  Exkurze proběhla 3. října 2023

  • Květen 2023

Pravidelné setkání s turistickými informačními centry Kraje Vysočina proběhlo tentokrát v Jihlavě. Cílem bylo informovat kolegy o novinkách připravených na sezonu 2024. Na setkání jsme prezentovali TIC své aktivity a plány na rok 2024.

  • Březen 2023

Setkání s pracovníky TIC v Třešti na pracovní schůzce, kde Kraj pod Javořicí představil nový tým a své plány na přicházející sezónu..

  • Leden 2023

Setkání s pracovníky TIC v rámci setkání s partnery a podnikateli v cestovním ruchu. Na tomto setkání Kraj pod Javořicí poprvé představil své MRK plány na rok 2023 svým partnerům.